Termeni si Conditii

(Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal)
CTE TRAILERS SRL cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.ctetrailers.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.

Aceasta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului www.ctetrailers.ro, dispozitive de tip smartphone, tableta, etc. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal, dar si in documentele Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidentialitate, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.ctetrailers.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), CTE TRAILERS SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului nostru si achizitionarii serviciilor firmei CTE TRAILERS SRL.
Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidentialitate si Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de firma CTE TRAILERS SRL. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal CTE TRAILERS SRL colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:

 1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ctetrailers.ro.
 2. Activitati comerciale de vanzari servicii, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzaride servicii pe website-ul www.ctetrailers.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare/studii depiata, statistica.
 3. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor firmei CTE TRAILERS SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 4. Activitati de post-vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.ctetrailers.ro), imbunatatirea calitatii serviciilor prin activitatea desfasurata in cadrul firmei.
 5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

  Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
 6. Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ctetrailers.ro – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, firma/loc munca, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar, precum si data la care a fost folosit website-ul www.ctetrailers.ro, alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies; (Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibila in website.)
 7. Pentru activitati comerciale de vanzari de servicii, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, pe website-ul www.ctetrailers.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare/studii de piata, statistica:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.
 8. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor firmei CTE TRAILERS SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume si prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca.
 9. Pentru activitati de comunicare/feedback, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor/clientilor privind evaluarea serviciilor oferite de firma CTE TRAILERS SRL, imbunatatirea calitatii serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca, alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti – in plus, ……………… prelucreaza date referitoare la: cod numeric personal, serie si numar act identitate, doar pentru situatiile in care exista concursuri cu premii.
 10. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca CTE TRAILERS SRL sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea firmei CTE TRAILERS SRL de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

  Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal
  In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, CTE TRAILERS SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
 11. partenerilor contractuali ai firmei CTE TRAILERS SRL (cum este cazul companiilor cu care CTE TRAILERS SRL se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare),
 12. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plata / bancare sau alte servicii), inclusiv entitati care asista CTE TRAILERS SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.
  Datele inregistrate de CTE TRAILERS SRL nu se vand catre terti si sunt folosite doar in scopul imbunatatirii serviciilor firmei.
  Prin citirea prezentei Politici, ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
  • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
  • de acces la datele dvs. cu caracter personal si posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea nr.677/2001;
  • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
  • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
  • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii, in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;

  Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre CTE TRAILERS SRL la adresa office@ctetrailers.ro ori prin accesarea formularului de contact din site-ul www.ctetrailers.ro.
  • de a formula o plangere la ANSPDCP;
  • de a va adresa justitiei in cazul in care apreciati ca ar exista incalcari ale legislatiei in materie.
  Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre CTE TRAILERS SRL (prin accesarea formularului de contact din site-ul www.ctetrailers.ro sau la de e-mail: office@ctetrailers.ro), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi inaintata catre persoanele competente din firma CTE TRAILERS SRL; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

  Prevederi speciale legate de minori
  CTE TRAILERS SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita se acorda pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
  CTE TRAILERS SRL nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
  Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul firmei CTE TRAILERS SRL ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.
  Minorii care au implinit varsta de 14 ani pot beneficia de actiunile publicatiei www.ctetrailers.ro si primi comunicatii de la CTE TRAILERS SRL numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
  De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
  Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere aspectele precizate mai sus.

  Durata prelucrarii datelor
  Va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 21 din RGPD. Exceptie: Pentru datele declarate in cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrarii datelor este de 2 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, CTE TRAILERS SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.
  Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare/studii de piata.

  Alte informatii
  Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.
  La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate pot fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.
  Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, CTE TRAILERS SRL nu isi asuma nicio responsabilitate.

Aboneaza-te pentru ultimele noutati